Disclaimer

Disclaimer
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Ekeris Tenten V.O.F. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiƫren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Ekeris Tenten V.O.F.

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van Van Ekeris Tenten V.O.F. zonder schriftelijke toestemming van Van Ekeris Tenten V.O.F. voor commerciƫle doeleinden te gebruiken.

Ondanks onze zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Van Ekeris Tenten V.O.F. heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Van Ekeris Tenten V.O.F. sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de websites van Van Ekeris Tenten V.O.F. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de websites van Van Ekeris Tenten V.O.F.